Δράσεις

Δράσεις και δραστηριότητες

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τις τακτικές συνελεύσεις για τη διευθέτηση των εργασιακών μας ζητημάτων, τις επαφές με κρατικούς φορείς και θεατρικούς οργανισμούς για τη διαπραγμάτευση και διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συμβάσεων εργασίας και ασφάλισης, τη συμμετοχή μας στις συνελεύσεις της πανελλήνιας ένωσης ακροάματος και θεάματος και γενικότερα όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργασιακού μας κλάδου.