Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις μελών

Τι χρειάζεται για να γίνω μέλος

Για να γίνει κανείς μέλος του σωματείου μας θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένο δίπλωμα λυρικού τραγουδιού καθώς και να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία φορά ως λυρικός (-ή) τραγουδιστής (-δίστρια) με κάποιο θεατρικό ή λυρικό οργανισμό της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή μιας ετήσιας συνδρομής της τάξης των 20€ για τα τρέχοντα έξοδα καθώς και στη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες του σωματείου.